Sosialisasi Literasi Wakaf dan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

Sosialisasi Literasi Wakaf dan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy Syafii (STIES IMSYA) Pekanbaru - Program Studi Ekonomi Syariah & Hukum Ekonomi Syariah. Narasumber: Bapak H. Abd. Rasyid Suharto Pua Upa, M.Ed (Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau)